1
Bạn cần hỗ trợ?

Phí tham quan

Thực hiện theo Thông tư 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định về Thu phí tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đối tượng
Người lớn Sinh viên, học viên Trẻ em, học sinh
Giá/người/lượt 30.000đ 10.000đ 5.000đ

Những trường hợp được miễn hoặc giảm giá:

Miễn phí 100%:


- Trẻ em dưới 6 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,2m. Trẻ em dưới 6 tuổi cần mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh;
- Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Cần xuất trình giấy chứng nhận thương tật.

Giảm 50% mức phí:

- Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa:
+ Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ;
+ Người có công với cách mạng;
+ Người thuộc diện chính sách xã hội.

Cần xuất trình giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Cần xuất trình chứng minh nhân dân.
- Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Cần xuất trình giấy chứng nhận thương tật.

Áp dụng cho Học sinh - Sinh viên: Cần mang theo thẻ, xuất trình khi mua vé.

Phí tham quan

Phòng tư vấn