1
Bạn cần hỗ trợ?

Chương trình hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

(KCLDT) - Từ ngày 18 - 23/11/2019, nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 có 5 nhóm hoạt động chính: Đêm hội khai mạc Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”năm 2019, đây là hoạt động điểm nhấn, kết hợp Khai mạc sự kiện; Tọa đàm “Xây dựng các sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”; Triển lãm ảnh với các chủ đề: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bản sắc Văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, Bảo tồn, phát triển văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Hành trình về với xứ dừa Bến Tre; Hoạt động của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong đó giới thiệu một số lễ hội truyền thống, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Chương trình tổng thể:

Ngọc Tân

Phòng tư vấn