1
Bạn cần hỗ trợ?

Cuộc thi "Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(KCLDT) - Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về việc chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm “Ngày hè của em” hướng tới gói sản phẩm du lịch hè năm 2019, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi tuyên truyền sản phẩm, việc làm thiết thực tái chế rác thải nhựa thành vật dụng hữu ích mang tên “Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn”.
 

1. Nội dung cuộc thi.

Thiết kế, chế tạo các sản phẩm hữu dụng từ các vật liệu nhựa đã qua sử dụng.

2. Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo cuộc thi.

Do Ban Quản lý Khu các làng dân tộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thành lập.

3. Đối tượng dự thi: Chia theo 04 nhóm.

- Học sinh tiểu học;
- Học sinh trung học cơ sở;
- Học sinh trung học phổ thông
- Học viên, sinh viên.
 (Có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm)

4. Hình thức dự thi.                                                  

- Các cá nhân/nhóm, đoàn có tham gia thể tái chế nhựa thành sản phẩm hữu ích trực tiếp tại không gian “Ngày hè của em”, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ban Tổ chức cung cấp nguyên vật liệu, vật dụng hoặc cá nhân/đoàn có thể tự chuẩn bị);
- Các sản phẩm dự thi có thể được làm ngoài Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và cá nhân/nhóm, đoàn gửi sản phẩm trực tiếp tại Làng hoặc qua bưu điện.
(Cá nhân/nhóm cam kết và tự chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền đối với sản phẩm của mình tham gia dự thi)

5. Sản phẩm dự thi.

- Các sản phẩm dự thi phải được chế tạo từ các vật liệu phế thải nhựa là chính (vật liệu đã qua sử dụng);
- Các sản phẩm dự thi có giá trị sử dụng trong đời sống hàng ngày và mang ý nghĩa tích cực về các hoạt động tái sử dụng và tái chế chất thải, bảo vệ môi trường;
- Đặc biệt khuyến khích các sản phẩm dự thi có thể trưng bày tại ngoài trời đem lại tính bền vững nhằm góp phần tuyên truyền khuyến khích việc tái chế rác thải nhựa đối với du khách tham quan tại Làng;
- Không giới hạn kích thước sản phẩm dự thi;
- Một cá nhân/nhóm/đoàn có thể dự thi nhiều hơn 01 sản phẩm;
- Các sản phẩm ghi rõ tên cá nhân/nhóm, đoàn địa chỉ, số điện thoại liên hệ; kèm theo 01 bản thuyết minh (theo mẫu).

6. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi.

Các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
- Ý nghĩa về mặt môi trường (giảm phát sinh chất thải, tiết kiệm tài nguyên…);
- Giá trị sử dụng cao;
- Tính sáng tạo, mới lạ;
- Tính thẩm mỹ;
Sau khi tiếp nhận các sản phẩm do các thí sinh gửi dự thi trong thời hạn cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 80 sản phẩm vào vòng Chung kết để đánh giá, chấm điểm (20 sản phẩm theo tiêu chí ý nghĩa về mặt môi trường tiêu biểu; 20 sản phẩm có giá trị sử dụng cao; 20 sản phẩm có tính sáng tạo, mới lạ; 20 sản phẩm có tính thẩm mỹ cao)

7. Thời gian, cách thức đăng ký và gửi sản phẩm dự thi.

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc nhận sản phẩm dự thi từ 10h ngày 01/6/2019 đến 16h ngày 31/8/2019 tại Làng hoặc tính theo dấu bưu điện. Kết quả dự kiến được công bố và trao giải vào ngày 8/9/2019 (Chủ Nhật).
Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ Văn hóa - Du lịch, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
ĐT: 0246.2929.777

8. Giải thưởng và trao thưởng.

04 nhóm đối tượng (Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên, sinh viên) có cơ cấu giải sau:
- Giải sản phẩm ý nghĩa về mặt môi trường tiêu biểu (bốn giải): Giấy chứng nhận và giải thưởng tương đương 1.000.000 đồng/giải/nhóm; Quà tặng từ nhà tài trợ (nếu có)
- Giải sản phẩm có giá trị sử dụng cao (bốn giải): Giấy chứng nhận và giải thưởng tương đương 500.000 đồng/giải/nhóm; Quà tặng từ nhà tài trợ (nếu có)
- Giải sản phẩm sáng tạo, mới lạ (bốn giải): Giấy chứng nhận và giải thưởng tương đương 500.000 ngàn đồng/giải/nhóm; Quà tặng từ nhà tài trợ (nếu có)
- Giải sản phẩm thẩm mỹ cao (bốn giải): Giấy chứng nhận và giải thưởng tương đương 500.000 đồng/giải/nhóm; Quà tặng từ nhà tài trợ (nếu có)

9. Một số quy định khác.

- Ban Tổ chức sẽ giữ lại phục vụ việc trưng bày, tuyên truyền về môi trường với các sản phẩm gửi dự thi được lựa chọn vào vòng Chung kết tại không gian “Ngày hè của em” và các địa điểm phù hợp.
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh của các sản phẩm của cuộc thi cho công tác tuyên truyền và các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Trong mọi trường hợp, Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

10. Mẫu đăng ký tham dự cuộc thi.

- Truy cập đường link để tải về: https://drive.google.com/drive/folders/1sxMQhyLcD1klyCAKdpqbkUjagqMnjIRA?usp=sharing

Mọi thông tin về Cuộc thi “Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn” vui lòng liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ Văn hóa - Du lịch
Điện Thoại: 0246.2929.777
Website: langvanhoa.com.vn
Fanpage: facebook.com/Langvhdl/
Email:ttdv.lvh@gmail.com
    
BAN TỔ CHỨC

Các bài viết khác

Phòng tư vấn