1
Bạn cần hỗ trợ?

Dừng tổ chức Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(KCLDT) - Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông báo tạm dừng tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2020 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Phòng tư vấn