1
Bạn cần hỗ trợ?

Bản đồ Cụm làng II

Là khôn gian văn hóa của 18 cộng động dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, với những mái nhà Rông cao vút hay những ngôi nhà của chế độ mẫu hệ; cùng hòa chung vào nhịp cồng chiêng và diệu múa xoang rộn ràng của các dân tộc nơi đây. Hiện có các dân tộc Tà Ôi, Xơ Đăng, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê đang hoạt động hàng ngày.

Bản đồ Cụm làng II

Phòng tư vấn