1
Bạn cần hỗ trợ?

Bản đồ Cụm làng III

Cụm làng III: Là không gian văn hóa của 04 dân tộc Chăm, Khmer, Chu Ru và Chơ Ro. Tại đây, tái hiện 02 công trình tâm linh đặc sắc là quần thể chùa Khmer và tháp Chăm. Hiện nay có các dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng và dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống và hoat động hàng ngày.
 
Bản đồ Cụm làng III

Phòng tư vấn