1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch hoạt động

Tổ chức các hoạt động tháng 11 "Bài ca kết đoàn"

Là chủ đề hoạt động tháng 11 được tổ chức từ ngày 01 - 30/11/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), với các hoạt động điểm nhấn, cuối tuần, hàng ngày nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Đặc biệt tháng 11 là chuỗi các hoạt động đặc sắc chào mừng tuần Đại đoàn kết dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam (18 - 23/11/2018)

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 10 "Miền Tây mến thương"

Là chủ đề hoạt động tháng 10 được tổ chức từ ngày 01 - 31/10/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), với các hoạt động điểm nhấn, cuối tuần, hàng ngày nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng, gợi không gian văn hóa, du lịch miền Tây, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, góp phần định hình sản phẩm du lịch mùa cuối năm 2018, thu hút học sinh, các lữ hành, khách du lịch tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân tộc gắn với du lịch tại “Làng”

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 9 "Vui Tết Độc lập"

Là chủ đề hoạt động tháng 9 được tổ chức từ ngày 01 - 30/9/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018). Đồng thời, nhằm tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc và tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, từng bước hoàn thiện các sản phẩm du lịch.

Chi tiết
123

Phòng tư vấn

Nguyễn Ngọc Tân

0988.718.893

ngoctanlvh@gmail.com