1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch hoạt động

Tổ chức các hoạt động tháng 10 "Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Là chủ đề hoạt động tháng 10 được tổ chức từ ngày 01 - 31/10/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa góp phần tăng cường giới thiệu cảnh quan, không gian sống gắn với đồng bào các dân tộc theo từng địa phương vùng miền, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hàng ngày phát huy giá trị của nghề thủ công truyền thống gắn với không gian văn hóa của đồng bào, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đảm bảo chuyển trạng thái hoạt động bình thường thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID - 19 vừa hoạt động thu hút khách du lịch hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 9 "Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Là chủ đề hoạt động tháng 9 được tổ chức từ ngày 01 - 30/9/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 8 với chủ đề "Văn hóa cộng đồng - Trải nghiệm và kết nối"

Là chủ đề hoạt động tháng 8 được tổ chức từ ngày 01 - 31/8/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 7 với chủ đề "Mùa hè trong em" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Là chủ đề hoạt động tháng 7 được tổ chức từ ngày 01/7 - 31/7/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chi tiết

Phòng tư vấn