1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch hoạt động

Tổ chức các hoạt động tháng 7 "Hương vị mùa hè"

Là chủ đề hoạt động tháng 7 được tổ chức từ ngày 01 - 31/7/2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), với các hoạt động thiết thực, hấp dẫn góp phần tạo sân chơi bổ ích ngày hè cho các bạn trẻ thông qua các hoạt động gần gũi, thân quen gắn bó mật thiết với đời sống hoạt động hàng ngày từ màu sắc, mùi vị, những sản phẩm do chính chủ thể văn hóa làm ra. Qua đó, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hàng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 6 với chủ đề "Ngày hè của em" tại Ngôi nhà chung

Là chủ đề hoạt động tháng 6 được tổ chức từ ngày 01/6 - 30/6/2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

Chi tiết

Thông báo dừng hoạt động, chương trình cuối tuần ngày 03,04/5/2019

Theo thông cáo đặc biệt của Nhà nước về việc tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trong 02 ngày 03/5 và ngày 04/5/2019 (Thứ Sáu, Thứ Bảy).

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 5 "Hát về Người"

Là chủ đề hoạt động tháng 5 được tổ chức từ ngày 02/5 - 31/5/2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Chi tiết

Phòng tư vấn