1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch hoạt động

Tổ chức hoạt động tháng 6 với chủ đề "Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên"

Từ ngày 01/6/2018 - 30/6/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên”.

Chi tiết

Các hoạt động tháng 5 với chủ đề "Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ

Từ ngày 02/5/2018 - 31/5/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ”.

Chi tiết

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"

Tháng 4 lại về, tháng của bông hoa loa kèn bung nở, của sự tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt nam tổ chức hoạt động tháng 4 với chủ đề: “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” từ ngày 14/2018 – 30/4/2018.

Chi tiết

Các hoạt động tháng 02 năm 2018 với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Từ ngày 01/02/2018 - 28/02/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động tháng 02 với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

Chi tiết

Phòng tư vấn

Nguyễn Ngọc Tân

0988.718.893

ngoctanlvh@gmail.com