1
Bạn cần hỗ trợ?

Sự kiện đã diễn ra

Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại "Ngôi nhà chung"

Sáng 19/4, Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức trang trọng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chi tiết

Biển đảo quê hương từ đến liền yêu thương

Sáng ngày 24/03/2019, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chương trình gặp gỡ giao lưu với chủ đề "Biển đảo quê hương từ đất liền yêu thương". Đây là hoạt động điểm nhấn của tháng 3 "Như hoa mùa xuân" được tổ chức tại "Ngôi nhà chung".

Chi tiết

Tái hiện "Lễ trỉa hạt" của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

(KCLDT) - Sáng 10/3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã giới thiệu tái hiện nghi thức "Lễ trỉa hạt" - nghi lễ quan trọng và gắn liền với hoạt động sản xuất của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tháng 3 "Như hoa mùa xuân" diễn ra tại "Ngôi nhà chung"

Chi tiết

Chương trình "Tháng ba Tây Nguyên" tại "Ngôi nhà chung"

(KCLDT) - Trong các ngày 02 - 03/03, tại Làng Văm hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chương trình dân ca, dân vũ với chủ đề "Tháng Ba Tây Nguyên" do các nghệ nhân đồng bào dân tộc Xơ Đăng và các nghệ nhân trẻ làng dân tộc Ê Đê, Tà Ôi biểu diễn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tháng 3 "Như hoa mùa xuân" được tổ chức tại "Ngôi nhà chung".

Chi tiết

Phòng tư vấn