1
Bạn cần hỗ trợ?

Sự kiện sắp tới

Chương trình hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

Từ ngày 18 - 23/11/2019, nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chi tiết

Phòng tư vấn