1
Bạn cần hỗ trợ?

Sự kiện sắp tới

Chợ phiên vùng cao - Điểm hẹn Hoàng Su Phì, Hà Giang

Từ 29/4 - 03/5/2021, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức Phiên chợ vùng cao với chủ đề “Điểm hẹn Hoàng Su Phì, Hà Giang” nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chi tiết

Phòng tư vấn