1
Bạn cần hỗ trợ?

Sự kiện sắp tới

Nhiều hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn với chương trình "Ngày hè của em" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Với mong muốn thu hút giới trẻ, góp phần tạo sân chơi bổ ích ngày hè cho các em thiếu nhi, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức Chương trình “Ngày hè của em” với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Chi tiết

Phòng tư vấn