1
Bạn cần hỗ trợ?

Thời gian mở cửa đón khách

Thời gian đón khách:

Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến Chủ nhật  (Cả ngày Lễ, Tết trong năm): Từ 8h00 - 16h30

Thời gian bán vé tham quan: Từ 8h00 - 16h00

* Địa chỉ đón tiếp:

Khu đón tiếp, thông tin và bán vé Tại cổng 54, Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Thời gian mở cửa đón khách

Phòng tư vấn