1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo dừng chương trình cuối tuần ngày 06/07/10/2018

 

(KCLDT) - Theo thông cáo đặc biệt của Nhà nước về việc tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 02 ngày 06-07/10/2018. Ban Quản lý xin thông báo dừng các chương trình hoạt động vui chơi, giải trí của Làng trong 02 ngày 06-07/10/2018.
Trân trọng !

Phòng tư vấn