1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo dừng hoạt động, chương trình cuối tuần ngày 03,04/5/2019

(KCLDT) - Theo thông cáo đặc biệt của Nhà nước về việc tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trong 02 ngày 03/5 và ngày 04/5/2019 (Thứ Sáu, Thứ Bảy). Ban Quản lý xin thông báo ngừng tổ chức các hoạt động sự kiện, hoạt động cuối tuần theo Kế hoạch trong 02 ngày 03/5 và ngày 04/5/2019. Đến ngày 05/5/2019 (Chủ Nhật) các hoạt động cuối tuần diễn ra trở lại bình thường.

Trân trọng !


Phòng tư vấn