1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo mở cửa trở lại đón khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(KCLDT)- Ban Quản lý Khu các làng dân tộc thông báo từ 8h00 ngày 08/5/2020 mở cửa trở lại đón khách tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Vì sức khỏe của Quý khách và cộng đồng, nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới; Ban Quản lý Khu các làng dân tộc đề nghị Quý khách:

1.Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của chính quyền và cơ quan chức năng về phòng, chống dịch có liên quan.2.Thự


c hiện đúng hướng dẫn của Ban Quản lý trong việc cung cấp nội dung trung thực, đầy đủ theo phiếu thông tin y tế, đeo khẩu trang trong suốt hành trình tham quan, thực hành khử khuẩn, đo thân nhiệt; Đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn phòng dịch.


3.Đối với các đoàn khách có số lượng từ 20 người trở lên, vui lòng đăng ký trước và gửi phiếu thông tin y tế của từng thành viên đoàn đến hòm thư điện tử: ttdv.lvh@gmail.com trước 12 giờ khi đoàn đến.


Mẫu phiếu Thông tin y tế tải về tại đây: https://drive.google.com/open?id=1cyYrlhzGeTFbI49noFvPbZ1XR01wSv5w

Mọi thông tin cần giải đáp Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0246.2929.777

Ban Quản lý sẽ từ chối phục vụ khách du lịch nếu không thực hiện đầy đủ các hướng dẫn trên hoặc có biểu hiện ho khan, tức ngực, khó thở… khả năng nghi nhiễm dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.


Trân trọng cảm ơn!


Phòng tư vấn