1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo rơi giấy tờ

(KCLDT) - Ngày 25/4/2019, trong quá trình tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ông Lê Ánh Ngọc có đánh rơi 01 chiếc ví.

Bên trong chiếc ví có một số giấy tờ như sau:

1. Chứng minh thư nhân dân mang tên Lê Ánh Ngọc.
2. Giấy phép lái xe mang tên Lê Ánh Ngọc.
3. Thẻ sinh viên mang tên Lê Ánh Ngọc.
4. Một số giấy tờ khác.

Quý du khách nào nhặt được vui lòng liên hệ với BQL Khu các làng dân tộc (qua phòng Hành chính - Tổ chức) để trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Số điện thoại liên hệ: 0972.398.381

Nội dung thông báo kèm theo:


BAN QUẢN LÝ KHU CÁC LÀNG DÂN TỘC

Phòng tư vấn