1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo về việc mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

KCLDT - Thông báo về việc mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sau một thời gian tạm dừng đón tiếp khách tham quan để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trân trọng thông báo từ 8h00 ngày 10/11/2021 (Thứ Tư) mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan trở lại trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19”

Quý khách tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam vui lòng chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung có trong thông báo như sau:
 

Phòng tư vấn