1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo về việc tạm dừng đón tiếp khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(KCLDT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách, đồng bào các dân tộc, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông báo lịch đón khách tham quan.

- Tạm dừng đón tiếp khách tham quan: Từ 8h00 ngày 02/01/2021 đến hết ngày 11/02/2021.

- Mở cửa miến phí vé tham quan: Ngày 12/02/2021 (Mùng 1 Tết)

Các dịch vụ xe điện và trông giữ phương tiện tổ chức hoạt động bình thường.

- Từ ngày 13/02/2021 (Mùng 2 Tết) hoạt động bán vé tham quan và các dịch vụ khách trở lại bình thường.

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xin thông báo đến toàn thể du khách được biết. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, Ban Quản lý tiếp tục cập nhật điều chỉnh lịch phù hợp./.

Trân trọng !

Phòng tư vấn