1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo

Thông báo về việc mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thông báo về việc mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chi tiết

Thông báo về việc tạm dừng đón tiếp khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách, đồng bào các dân tộc, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông báo lịch đón khách tham quan.

Chi tiết

Thông báo mở cửa trở lại đón khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc thông báo từ 8h00 ngày 08/5/2020 mở cửa trở lại đón khách tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chi tiết

Phòng tư vấn