1
Bạn cần hỗ trợ?

Tin tức

Tổ chức các hoạt động tháng 6 với chủ đề "Ngày hội gia đình" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Là chủ đề hoạt động tháng 6 được tổ chức từ ngày 01 - 30/6/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), góp phần hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Chi tiết

Đồng bào các dân tộc với chương trình "Quà tháng Năm dâng Người" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Là một trong hoạt động điểm nhấn "Quà tháng Năm dâng Người", sáng (16/5) cộng đồng các dân tộc đang hoạt động tại Làng cùng nhau ca hát và đặc biệt là kể những câu chuyện về Bác Hồ nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020), trong chuỗi hoạt động tháng 5 “Tháng Năm nhớ Bác” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Chi tiết

Thông báo mở cửa trở lại đón khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc thông báo từ 8h00 ngày 08/5/2020 mở cửa trở lại đón khách tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chi tiết

Tổ chức các hoạt động tháng 5 “Tháng Năm nhớ Bác”

Là chủ đề hoạt động tháng 5 được tổ chức từ ngày 04 - 31/5/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), nhằm giới thiệu các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Phòng tư vấn