1
Bạn cần hỗ trợ?

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi tham quan Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(KCLDT) - Vì sức khỏe của Quý khách và cộng đồng, nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc đề nghị Quý khách:

1. Đeo khẩu trang, thực hiện việc sát khuẩn;

2. Cung cấp thông tin y tế đầy đủ, trung thực, đo thân nhiệt;

3. Cung cấp lịch sử hành trình, xuất trình hộ chiếu;
 
Ban Quản lý xin phép sẽ không phục vụ Quý khách vào tham quan nếu các yêu cầu trên không được thực hiện đầy đủ, trung thực.
 
Trân trọng cảm ơn!!!
 

Phòng tư vấn