1
Bạn cần hỗ trợ?

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(KCLDT) - Với tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, ngày 07/3/2020 Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Ban Quản lý Khu các làng dân tộc đã họp khẩn để bàn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.


Ban chỉ đạo họp khẩn bàn triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại KCDLT

Vì sức khoẻ, trách nhiệm bản thân và cộng đồng Ban Quản lý Khu các làng dân tộc kính đề nghị Du khách đến tham quan tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19:

- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ tại phiếu thông tin y tế.

- Hợp tác đo thân nhiệt

- Khuyến nghị sử dụng khẩu trang

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch

Cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19!

Phòng tư vấn