1
Bạn cần hỗ trợ?

Chào mừng bạn đến với

Làng văn hóa

Du lịch các dân tộc Việt Nam

Là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới; phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch và nghiên cứu của nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

Chi tiết

Thông tin & Sự kiện

Thư viện ảnh

Xem thêm
Tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa dân tộc của Trường THCS Đằng Lâm - Hải Phòng
Trải nghiệm học sinh Trường Tiểu học Getway
Album Chợ phiên vùng cao Xứ Lạng
Abum tuổi thơ với chợ quê
Abum lễ mừng nhà mới của dân tộc Chăm
 Abum ảnh Lễ kết nghĩa anh em dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk)
Abum ảnh Lễ cúng sức khỏe dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk)

Thư viện video

Xem thêm

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Phòng tư vấn